سۄرٛدھ
       

سۄرٛدھ (انٛگریٖزی زَبان:phylum) چھہٕ ٲٹھَو رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈَو مَنٛز اَکھ شرَٛنٛڈ۔ یہِ شرَٛنٛڈ چھُ سۄرٲزؠ تہٕ نِکٲے شرَٛنٛڈَن مَنٛز آمُت تھاونہٕ۔

رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ.png

لَفظٕ آگُراؠڈِٹ

یہِ لَفٕظ چھُ سَنٛسکرِت لَفٕظ स्पर्ध (سٕپَردھَ) پؠٹھ آمُت۔