رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ

رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ
       

زُغٲنؠ پرٛاگَس مَنٛز، رژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ چھہٕ أکِس رَلوٕن درجَس سٕنزٕ زُ زٲژَن ہِنٛدؠن شرَٛنٛڈَس ونان یُس رَژٕوٲنؠ پَدٕکرٛامہِ مَنٛز چھُہ آسان یِتھ پٲٹھؠ زٲژ، جٲتؠ، پرٛٲژؠ، وۄٹٕچؠ، نِکٲے، سۄرٛدھ، سۄرٲزؠ،گَژھٲرؠ، بیترِ۔

ٲٹھ رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ:زٲژ ،جٲتؠ ،پرٛٲژؠ ،وۄٹٕچؠ ،نِکٲے ،سۄرٛدھ ،سۄرٲزؠ ،گَژھٲرؠ ، پۄژھٕ لووَس ہِنٛد.
رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈ.png