پرٛٲژؠ
       

پرٛٲژ (انٛگریٖزی زَبان:family لٲطِن زَبان:familia) چھہٕ ٲٹھَو رَژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈَو مَنٛز اَکھ شرَٛنٛڈ۔ یہِ شرَٛنٛڈ چھُ وۄٹٕچؠ تہٕ جآتہِ شرَٛنٛڈَن مَنٛز آمُت تھاونہٕ۔

لَفظٕ آگُر اؠڈِٹ

یہِ لَفٕظ چھُ سَنٛسکرِت لَفٕظ परिचार (پٔرِچارٔ) پؠٹھ آمُت۔