پاذِٹرٛان اِمِشَن ٹوموٗگرٛافی

طِبی ٹیسٹ

پاذِٹرٛان اِمِشَن ٹوموٗگرٛافی یا پی اِی ٹی (اَنٛگریٖزی: Positron Emission Tomography) چھُ اَکھ تَحقیٖقی تَکنیٖکی تیسٹ یَتھ مَنٛز ریڑیو ایکٹِو مَواد چھُ استِمال گَژھان اۆنٛدروٗنی تان وُچھنہٕ خٲطرٕ۔ اَتھ مَنٛز چھُ خۄٗنُک بَہاو، جِسمٕچ بَناوَٹھ تہِ یِوان وُچھنہٕ۔ اَتھ مَنٛز چھُ فُلورو ڈِی آکسِ گُلہِ کوز (ایف ڈی جی) استِمال گَژھان.[1]

پاذِٹرٛان اِمِشَن ٹوموٗگرٛافی
پاذِٹرٛان اِمِشَن ٹوموگرافی مِشیٖن

حَوالہٕ اؠڈِٹ

  1. Carlson، Neil R. (2013). Physiology of behavior (11 ed.). Boston. ISBN 978-0-205-23939-9. OCLC 769818904.