جٲمی یمن نوٗر الدیٖن عبدالرحمٰن جٲمی تہ چھ ونان۔ یمہ مَشہوٗر "جٲمی" ناؤ سٟتؠ چھ۔ یمہ ٲسی ١٥ ہمہ صدی ہندی اَکھ فارسی شٲیر، اِسلٲمی عٲلم، حنفی فقہٕ تہ صُوفی بزرگ۔

صوٗفی شٲیِر

نوٗر الدیٖن عبدالرحمٰن جٲمی
Jami poet.jpg
Title مولانہ/شٲیِر تٲریٖخ دان/مٲہر الہیات
ذٲتی
پٲدٲیِش7 نومبر 1414[1]
ہرات، افگٲنستان
موت9 نومبر 1492 (وٲنس 78)
خوٚراسآن، ہرات، افگٲنستان
مَزہَباِسلام
Denominationسُنی
Jurisprudenceحنفی
Senior posting

حَوالہٕاؠڈِٹ

  1. Jami: Ali Asghar Hikmat, Urdu Translation Arif Naushahi, p. 124
https://ks.wikipedia.org/w/index.php?title=جٲمی&oldid=71973 پؠٹھٕ اِستِمال کۄٚرمُت