राजा राम मोहन राए

right|thumb|राज़ा राम मोहन रॉए

राज़ा राम मोहन रॉए (बांग्ला: রাজা রামমোহন রায়) (२२ मे १७७२ - २७ सॅतंबर १८३३) ओस बारतीय पुनर्जागरन हंद अग्रदूत त॒ आधुनिक बारत हंज़ विचारदारा हंद ज़नक। बारतीय सॅमाजी त॒ दॉर्मिक पुनर्जागरन मंज़ छु राज़ा राम मोहनॖन ख़ॉस स्सॉन।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।