बाल गंगाधर तिलक

लोकमान्य श्री बाळ गङ्गाधर तिलकजी: अख तस्वीर

बाल गंगादर तिलाक य्आनि लोकमान्य तिलक (२३ जुलाइ १८५६ - १ ऑगस्ट १९२०), पैदाइशी नाव केशव गंगादर तिलक ओस अख बारतीय राश्ट्रवादी, मास्टरजी, सामाजिक सुधारक, वकील तॖ अख आज़ादी सेनानी। बाल गंगादर तिलाकजी ओस बारतीय जंगे आज़ादी तहरीक हुँद प्रथम नेता।


Wiki letter w.svg यि छु वुन्य नामुकम्मल मज़मून, तॊह्य हॆकिव यथ इज़ाफ़ॖ कऺरिथ बहतर बनऻविथ।