गुरु गोबिंद सिंघ

श्री गुरु गोबिंद सिंगजी त॒ श्री गुरु ग्रंत साहेबजी
गुरु गोबिंद सिंग'क (२२ दसंबर १६६६ - ७ ऑक्टोबर १७०८) पैदाइशी नाव गोबिंद राए ओस सिख दर्म मंज़ अख गुरु, रूहॉनी राहनुमा, योद्धा, कवि त॒ दार्शनिक। गुरु गोबिंद सिंगुन पूर्वज़, गुरु तेग़ बहादुर ओस कॉशुर पंडितिन दार्मिक आज़ादी ख़ॉतिर शहीद।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।