अटल बिहारी वाजपेई

२००२ मंज़ श्री प्रदानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी

अटल बिहारी बाजपेई (पैदाइश २५ दसंबर १९२४) ओस बारत देशुन साबक़ वज़ीर-ए-आज़म तु आसल सियासतदान। सु ओस भारतीय जनता पार्टी नामी सियासी दल सीठ।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।