کٔشِیر

देवनागरी ख़ॉतिर, कॅशीर परुन।

کٔشِیر

کٔشِیر چہھٕ برصغیر ہندُک اکھ شمال مغربی حصہٕ۔ کنوہمہِ صدی عیسوی تام ٲسۍ کشیر ہِمالیٖہٕ تہٕ پیر پنجال پہٲڑی سلسلس منٛز واقع وارد ونان۔ مگر از چھُ کشیر أکِس بٔڑِس خطس یوان وننہٕ یتھ منٛز یَتھ منٛز ہندوستانک زیر انتظام جۄم تہٕ کٔشِیر، پاکستانک زیر انتظام 'آزاد کشمیر' تہٕ 'گلگت بلتستان' تہٕ چینُک زیر انتظام 'اکسائی چن' تہٕ 'قراقرم خطہٕ' شٲمل چھُ۔

تٲریخEdit


  یہٕ چھُہ ونۍ نامکمل مضمون۔ تۄہِیہٕ ہٮ۪کِو اَتھ اضافہٕ کٔرتھۍ مزید بہتر بنٲتھۍ۔