ژھٹُت چھُ سُہ لفٕظ یُس اچانک ایٚحساس یا جذباتن ہٕنٛز خۄشی یا حیرٲنی سٕتى باوتھ آسہِ کران۔ ژھٹُت چُھنہٕ باقی بولن جُزن سٕتی تولق تھوان۔

حَوالہٕاؠڈِٹ