پرانیتا سبھاش

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

پرانیتا سبھاش چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

پرانیتا سبھاش
پٲدٲیِش (1992-10-17) اَکتوٗبَر 17, 1992 (31 ؤری)
بنگلور، ہِندوستان
پیٚشہِاَداکار، ماڈَل
رِہٲیِشبنگلور
کٲم (آغاز)2010

زٲتی زِندگی اؠڈِٹ

فِلمی دور اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ