وِجَے لَکشمی پَنٛڈِت

وِجَے لَکشمی پَنٛڈِت ٲسؠ اَكھ ہِندوستٲنؠ سِیاسَتھ دان تہٕ جَواہَر لال نِہروٗ سٕنٛز بیٚنہِ۔

وِجَے لَکشمی پَنٛڈِت
ؤجِۓ لَکشمي پنٛڈِت
ؤجِۓ لَکشمي پنٛڈِت
مُلُکہندُستٲن

حَوالہٕتَبدیٖل