نکی گلرانی

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

نکی گلرانی چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

نکی گلرانی
پٲدٲیِش (1993-01-03) جَنؤری 3, 1993 (30 ؤری)
بنگلور، ہِندوستان
بیٚنہِ / بوےسنجنا
زَبانہٕمٔلیٲلؠ زَبان
پیٚشہِاَداکار، فِلمی اَداکار، ماڈَل
تٲلیٖمBishop Cotton Girls' School
کٲم (آغاز)2014

زٲتی زِندگی اؠڈِٹ

فِلمی دور اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ