موٗسیٖقی

(موسیٖقی پؠٹھٕ رُجوع مُکرَر)

देवनागरी खऻत्रॖ, मवसयٖक़य परुन।

موسیٖقی چھُ اَکھ فَن یَتھ مَنٛز آوازَن چھُ مٓخسوٗص تَرتیٖب یِوان دِنہٕ تاکہِ آخرس پؠٹھ بَنہٕ اَکھ اَصل آواز.

بیٚیہِ وُچھِو اؠڈِٹ