لکشمی

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

لکشمی چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

لکشمی
پٲدٲیِش (1952-12-13) دَسَمبَر 13, 1952 (71 ؤری)
چنیی، ہِندوستان
مولYaragudipati Varada Rao
موجKumari Rukmani
شٔریٖکہِ حَیاتMohan Sharma
بَچہٕایشوریا
زَبانہٕمٔلیٲلؠ زَبان
پیٚشہِفِلمی اَداکار، اَداکار، فِلِم ہؠدایَتھ کار
کٲم (آغاز)1961
یَنامنَندی یَنام، فِلِم فیر یَنام جۆنوٗبی، اَصٕل فِلمی اَداکار قومی یَنام

زٲتی زِندگی اؠڈِٹ

فِلمی دور اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ