لَبلَبہٕ چھُ نِظامِ ہَضٕم تہٕ نِظامِ اینڈوکریِنُک اَکھ تان. اِنسانَن مَنٛز چھُ یہِ یٔڈ مَنٛز میٚادٕ پَتہٕ موٚجوٗد آسَن۔ لَبلَبہٕ چھُ اَکھ رَلہٕ مِلہٕ گٔلینٛڈ اَتھ چھِ اینڈوکریِن تہٕ ایکزوکراین کٲم.

طِبی اَہمِیَتھاؠڈِٹ

وَرٕماؠڈِٹ

لَبلَبہٕ کِس وَرمَس چھِ پینکرٛیاٹایٹٕس وَنان۔ پینکرٛیاٹایٹس چھِ عام طور شَراب تہٕ اِنفیکشَن سٟتؠ مُنسَلِق آسان

حَوالہٕاؠڈِٹ