لؠپ ٹاپ یا آغوشیہ چھُ اَکھ لۄکٕٹ شمارندہ (computer) یُس آسٲنی سان چھُ اَکِی جاے پؠٹھ بیس جاے پَکناونہٕ یِوان۔ یِم چھِ ذٲتی اِستِعمال خٲطرٕ کار آمد آسان.