سَماج چھُ نَفرن ہٕنٛز اَکھ جَماتھ یِم أکِس اَکھ سٟتؠ جوڈِتھ آسَن چھ یہٕ یِمَن ہیو تَہزیٖب، آسہِ۔ سَماجٕچ بُنیاد چھ مِلہٕ ژار سٟتؠ تہٕ تِمو نَفرو سٟتؠ یِمَن ہیو تَہزیٖب آسہِ.