بُتہٕ راتھ

(زٔمیٖن پؠٹھٕ رُجوع مُکرَر)

بُتہٕ راتھ چَھ نظامِ شمسی ہونٛد ترٛیٚیُم گرٛہَہ۔ زمیٖن چَھ اکے سیارہٕ یَتھ پؠٹھ زِندٕ چیزہٕ چَھ۔ زٔمیٖنُک 71ویم٪ حِص چھُ آبَس پؠٹھ مشتمِل۔ زٔمیٖنُک کُرّہِ ہوائی چھُ زیٛادٕ نایيٖٹرٛوجنس تہٕ آکسيٖجنَس پؠٹھ مشتمِل۔ بٲقی گیسٕ تہ چَھ کم مقدار مَنٛز موجوٗد۔ زٔمیٖن چھُ آفتابَس آنٛنَد پٲکؠ پھیران تَہ زٔمیٖنٕ آنٛنَد پٲکؠ چھُ اَکھ سیارچہٕ پھیران یَس زوٗن چھُ یوان وننہٕ۔[1]

بُتہٕ راتھ Earth symbol (bold).svg
بُتہٕ راتھ
نَذدیٖک پاس
Designations
Designation
دُنیِا، زٔميٖن، گلوب، زَگَت

تَصویٖر خانہٕاؠڈِٹ

بییہٚ وُچُھواؠڈِٹ

حَوالہٕاؠڈِٹ

  1. Earth Fact Sheet, NASa/Goddard Space Center