زَنگ چھِ تان یِم جانوَرن پَکنَس مَنٛز مَدَتھ چھِ کَران.

زَنٛگ
Beine.JPG
حِصہٕfree limb، مَخصوٗص اؠناٹمی تان
یَمیُک حِصہٕbody، walking vehicle، lower limb
ناوteɸir
اؠناٹمی مَنٛز پَتاlower limb
Develops frompelvic fins
اِستِمال کَرنہٕterrestrial locomotion
یِمَن ستؠ جوڈِتھtorso
یَتھ نِش مُختَلِفfree upper limb
این سی ای شِناختھ نَمبَرC32974