ریواتی

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

ریواتی چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

ریواتی
پٲدٲیِش (1966-07-08) جُلَے 8, 1966 (57 ؤری)
کوچی، ہِندوستان
شٔریٖکہِ حَیاتSuresh Chandra Menon
رِشتہٕ دارGeetha Vijayan
زَبانہٕمٔلیٲلؠ زَبان
پیٚشہِاَداکار، فِلِم ہؠدایَتھ کار، ٹیلی وِجَن اَداکار
رِہٲیِشچنیی
کٲم (آغاز)1982
یَنامفِلِم فیر یَنام جۆنوٗبی، National Film Award for Best Supporting Actress
وؠب سایِٹhttp://www.revathy.com

زٲتی زِندگی اؠڈِٹ

فِلمی دور اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ