روجا رمانی

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

روجا رمانی چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

روجا رمانی
پٲدٲیِش (1959-09-16) سَتَمبَر 16, 1959 (64 ؤری)
چنیی، ہِندوستان
بَچہٕTarun Kumar
زَبانہٕمٔلیٲلؠ زَبان
پیٚشہِاَداکار
کٲم (آغاز)1966
یَنامفِلِم فیر یَنام جۆنوٗبی

زٲتی زِندگی اؠڈِٹ

فِلمی دور اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ