رمی سین

ہِندوستٲنؠ فِلِمی اَداکارہ

رمی سین چھِ اَکھ ہِندوستٲنؠ اَداکارہ یۄس فِلمَن مَنٛز چھِ کٲم کَران.

رمی سین
Rimi Sen walks the ramp for Rocky S at the IBFW on day 2 in Goa (09) (cropped).jpg
پٲدٲیِش (1981-09-21) سَتَمبَر 21, 1981 (41 ؤری)
کَلٕکَتا، ہِندوستان
مُقٲمی زَبانبَنٛگٲلؠ زَبان
زَبانہٕہِندی زَبان، بَنٛگٲلؠ زَبان
پیٚشہِاَداکار
رِہٲیِشبَہارَت
کٲم (آغاز)2000

زٲتی زِندگیاؠڈِٹ

فِلمی دوراؠڈِٹ

حَوالہٕاؠڈِٹ