"बर्मा" کین گردانَن مَنٛز فَرَق

۴ bytes added ,  ١٢:٣٨, ٥ اپریٖل ٢٠٢٠
no edit summary
(Created page with "बर्मा या मिआँमार दक्षिण एशिया मंज़ अख देश। زٲژ:एशिया हंद देश")
 
बर्मा [[या]] मिआँमार दक्षिण एशिया मंज़ अख देश।
[[زٲژ:एशिया हंद देश]]