آلَوی چھِ اَنٛگریٖزی زَبانہِ مَنٛز "Vocatives" ونٔنہٕ یِوان۔ یُس بوزَن وٲلی سُنٛد توجہہ پِھرنہٕ باپتھ اِستِمال کرنہٕ چھُ یِوان۔

مثالےاؠڈِٹ

  • "ہو" رشیٖد صٲبا
  • "ہتا" عمران
  • "ہتے" بینٚی

حَوالہٕاؠڈِٹ